Regulamin

REGULAMIN WILLA SENATOR

 • Po przybyciu prosimy Państwa o zgłoszenie się do recepcji pensjonatu w celu dopełnienia obowiązków meldunkowych oraz uregulowania należności za pobyt.
 • Opłata pobierana jest z „góry” za zarezerwowaną ilość noclegów, przed odbiorem kluczy.
 • Na terenie pensjonatu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. W przypadku złamania zakazu palenia Gość będzie obciążony dodatkową opłatą jak za dwie doby wynajmowanego pokoju.
 • Pokoje wynajmowane są na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14.00, a kończy o godz. 10.00 następnego dnia.
 • W przypadku niewykorzystania całości lub części pobytu w zarezerwowanym wcześniej terminie, gościom nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty ani obniżenie ceny usługi za niewykorzystany okres.
 • W pensjonacie należy zachować ciszę od godz. 22.00 do godz. 7.00.
 • Zachowanie osób korzystających z usług pensjonatu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Pensjonat może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.
 • Osoby nie zameldowane w pensjonacie mogą w nim przebywać wyłącznie za wcześniejszą zgodą gospodarzy, nie dłużej jednak niż do godz. 22.00.
 • Prosimy nie pozostawiać dzieci bez nadzoru. Szczególną ostrożność prosimy zachować przy kominku oraz na placu zabaw.
 • Gość pensjonatu nie ma prawa przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę należną za pobyt.
 • Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia gości.
 • Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach:
  grzałek, żelazek i innych podobnych urządzeń elektrycznych nie stanowiących stałego wyposażenia tych pomieszczeń.
 • Niedozwolone jest również używanie ognia otwartego.
 • Gość pensjonatu ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Gość powinien zawiadomić gospodarzy pensjonatu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 • Pensjonat zastrzega sobie prawo do odmowy dalszego świadczenia usług w przypadku drastycznego naruszenia regulaminu przez gości.

Dziękujemy za przestrzeganie wyżej wymienionych zaleceń.
Mamy nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni z pobytu w naszym pensjonacie.

Życzymy miłego wypoczynku i zapraszamy do ponownego odwiedzenia.
GospodarzeNapisz do nas